Hoppa till sidans innehåll

Årsmötet 2021-05-12

26 APR 2021 17:36
Välkomna till Bågskyttarna Grästorps Årsmöte som i år är corona anpassat.
 • Uppdaterad: 26 APR 2021 17:36

Föredragslista vid årsmötet med

Bågskyttarna Grästorp

2021-05-12

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Föreslaget: Sittande

 2. Val av protokolljusterare och rösträknare. Föreslaget: Anna karlsson, Therese Hallin

 3. Fastställande av röstlängd för mötet. Föreslaget: godkänt

 4. Fråga om mötet är utlyst på föreskrivet sätt. Föreslaget: ja

 5. Fastställande av föredragslista. Föreslaget: godkänt

 6. a) styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste                        verksamhetsrådet. Föreslaget: godkänns 

         b) styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för               det senaste förvaltning/ räkenskapsåret. Föreslaget: godkänns

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhets/ räkenskapsår.

 2. Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisorerna avser. Föreslaget: Ja

 3. Fastställande av medlemsavgift och olika former av dessa. Föreslaget: oförändrat

 4. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhet/ räkenskapsåret. Föreslaget: godkänt

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner                     Finns inga 

 12. Beslut om arvode och övriga ersättningar som kan förekomma.                      Föreslaget: inga

 13.  val av:

 1. Antal styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret. Föreslaget: 5

 2. Föreningens ordförande för en tid av ett år. Föreslaget: sittande

 3. Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. Föreslaget: Valberedningens förslag

 4. Två revisorer för en tid av ett år samt en revisorssuppleant på ett år.    I detta val får ej styrelsens ledamöter delta. Föreslaget: sittande

 5. Tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år och av dessa skall utses en sammankallande. Föreslaget: sittande

 6. Val av ombud till distriktsförbundsmötena, (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud). Föreslaget: hänvisas till styrelsen när behov uppstår.

    

De frågor eller synpunkter som finns angående de punkter som är på dagordningen ovan skall vara Mikael tillhanda 3:e Maj och kommer att avhandlas den 12Maj.

Mikael mail: This is a mailto link 

Har ni frågor är ni även välkommna att ringa Mikael på Telefonnummer
0730 717 339PDF Filer för varje punkt i föredragslistan:

Punkt 6 a.Verksamhetsberättelse 2020

Aktivitetskalender 2020

Punkt 6 b. Balansrapport för räkenskapsåret 2020

Resultatrapport för räkenskapsår 2020

Punkt 7. Revisionsberättelse

Punkt 10. Budget för räkenskapsåret 2021

Punkt 13. Valberedningen

Skribent: Magnus Kööhler
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
BS Grästorp - Bågskytte
Mikael Hillqvist, Flo Klev 35
46796 Grästorp

Besöksadress:
Flo Brännebacka 3, Västra infarten till Grästorp, väg 47
46792 Grästorp

Kontakt:
Tel: 051440093, 0730717339
E-post: mikaelhillqvist@live...

Se all info